Ben Granfelt Band

08.04.

Stiftskeller

Die Band schreibt uns ins Gästebuch:
„Armer Konrad, U Rule!“

Musiker

Ben Granfelt: Gitarre, Gesang | Masa Maijanen: Bass | Jari Salminen: Schlagzeug

Fotograf: Dieter Engelhorn