Judith Goldbach New Quintet

28.03.

JAK - Keller

Musiker

Judith Goldbach: Kontrabass
Claus Kiesselbach: Marimbaphon, Vibraphon, Glockenspiel
Michael Fischer: Percussion
Sebastian Böhlen: Gitarre

Fotograf: Luz C. Weber